רדימיקס - שטאנג ריסייקל ישראל בע"מ

הינה החברה הזכיינית לתכנון, להקמה ולהפעלה של פארק המחזור המתקדם והמוביל בגוש דן למחזור פסולת בניין מכל סוג.
חזון החברה הוא ליצור מערכת אשר ממחזרת ומיישמת את מוצרי המחזור לבנייה ירוקה על מנת לשמור על כדור הארץ שלנו.

לחצו לסרטון תדמית